Skip links

פתרונות אוורור במפעלים

טיפול במפגע ריח ופתרונות אוורור במפעלים

מפעלים יצרניים, מעבדות ואתרי עבודה אחרים פועלים בקצב עבודה גבוה ובמהלך פעילותם נוצרות תופעות לוואי שונות כולל ריחות עזים. בנוסף לריחות הללו, נפלטים לאוויר גם גזים ואדי כימיקלים ועל רצפת הייצור מצטברת פסולת שהיא תוצר לוואי של הייצור. כן, ניתן למצוא אבק רב שמגיע ממקורות שונים. את הריחות יש לסלק כל העת בגלל שהם והזיהומים הנוספים באוויר מהווים מפגע בריאותי חמור. הדאגה לעובדים אמורה לעמוד בראש מעייניהם של מנהלי ובעלי המפעלים. בנוסף, הם חייבים לפעול על פי חוקי הבטיחות המוכתבים על ידי משרד העבודה, הבריאות והשמירה על איכות הסביבה. מפעל נקי ומסודר יבטיח עבודה נעימה ורציפה ללא תקלות /או מחלות ופגעים לעובדים.
ניתן לטפל במפגעים ולסלק ולנטרל ריחות רעים על יד מספר מערכות לטיהור אוויר תעשייתיות –

סקרברים  כימיים: מתקני ספיגת גזים, אדים חומציים ואלקליים וריחות. כוללים מיכל מים, פתחי כניסה ופליטה, פתחי מילוי וריקון, מצע מילוי, ומרכיבים טכניים אחרים. האוויר המלא בגזים ויתר המזהמים נכנסים לתוכם ונספגים בתוך מצעי הקליטה הקיימים בהם. האוויר משוחרר חזרה נקי מכל האדים, הריחות והזוהמה. סקרברים תעשייתיים מיועדים לפעול ברציפות ובתנאי עבודה קשים. מיועדים למפעלי תרופות, מפעלים כימיים ועוד. מבצעים יניקה מראקטורים כימיים, מאמבטיות ציפוי ועוד. מתאימים גם כמתקני חירום למקרים של דליפות גזים מסוכנים במתקני קירור, בשפכים (אמוניה) ועוד.

מסננים אלקטרוסטאטיים: מערכות שנועדו לסינון חלקיקים עדינים של אדי עשן ואמולסיית קירור שחלקם הגדול גם מדיף ריחות לא נעימים. האדים נכנסים דרך בפתחים קיימים ויוצאים לאחר סינונם. מיועדים ליניקה ממכונות עיבוד שבבי, צריבה בשמן, תהליכי טיגון בתעשיית המזון, יניקת עשן ואירוסולים בתעשייה ועוד. מסוגלים לסינון עד לגודל של 0.01 מקרון. פעולה נלווית חשובה שלהם הוא טיהור וסחרור האוויר באזורים ממוזגים בהם ישנה פליטת מזהמים וריחות, ויש צורך לשמור על איכות האוויר תוך מניעת פליטתהאוויר הממוזג החוצה. השיטה מביאהלחיסכון כספי רב.

מסנני פחם פעיל: שהינם מתקנים מודולריים לסינון גזים שחלקם ריחניים ביותר. מתאימים מאוד כפתרון לפליטת גזים נדיפים ממיכלי אחסון, משאבות, מכליות מסע ותהליכי ייצור אחרים בהם נוצרים ריחות וגזים.

מחמצנים קטליטיים: מערכות לטיפול בסולבנטים ריכוזיים שחלקם יוצרים ריחות עזים. הן בעלי נצילות רבה מאוד.

יחידות טיהור וסינון אוויר: מערכות המסננות אוויר מחלקיקים, גזים וריחות מאזורי משרדים, מטבחים, מסעדות ואזורי עבודה רוויים בריחות.

תאי וקירות יניקה: מערכות ליניקת אבק מעמדות עבודה שונות כולל שולחנות ליטוש, שולחנות מעבדה, עמדות ייצור במפעלים ועוד.

מפוחי אוורור: ליניקת אוויר מזוהם ופליטתו אל מחוץ לחלל אולמות הייצור (עשויים  לרובו ממתכת או פלסטיק).

מערכות שאיבת אבק מרכזיות ושואבי אבק תעשייתיים:  מערכות שאיבת אבק אלו נועדו לשאוב לכלוך מזהם. יצרנים ונותני שירות מקצועיים בתחום יכולים לבנות מערכות המותאמות ספציפית לכל לקוח בהתאם לצרכיו.

Return to top of page

Facebook